Verkeersdeelnemers voorgelicht op themadag ‘D’r op út’

Marsum - Het beweegteam van de gemeente Menameradiel heeft zaterdag in en rond dorpshuis Nij Franjum in Marsum samen met Palet en De Skûle Welzijn de themadag ‘D’r op út’ gehouden.

De breed opgezette dag had als doel mensen in beweging te krijgen en te houden. Er was aandacht voor: de wat oudere verkeersdeelnemers, wandelaars, fietsers en de automobilisten. ,,We blijven steeds langer zelfstandig wonen en nemen ook steeds langer deel aan het verkeer. Regelmatig gebeurt dat met hulpmiddelen zoals scootmobiels en rollators. Ook E-bikes winnen onder ouderen snel aan populariteit”, aldus het Beweegteam Menameradiel. Met het ouder worden nemen reactievermogen en lenigheid af. Om goed te kunnen deelnemen aan het verkeer, is het volgens het beweegteam belangrijk om goed bij te blijven en in te spelen op de veranderingen. Bezoekers kregen dan ook veel informatie en uitleg en konden workshops volgen op de themadag. Aanwezig waren onder andere fysiotherapeuten van Sûn Centrum en het Hulpmiddelencentrum (HMC). Een noviteit was de rollator die omgebouwd kan worden tot rolstoel en opgevouwen goed vervoerd kan worden in bijna iedere personenauto. Verder toonde de fietsersbond een presentatie over verkeersregels en veiligheid op de fiets en over het gebruik van E-bikes en presenteerde de Stichting tot Bevordering Verkeerseducatie. Veilig Verkeer Nederland gaf informatie over de gewijzigde strepen op de wegen. Ook konden bezoekers een oog- en reactietest laten doen. Terwijl Gero Footwear liet zien welke mogelijkheden er zijn voor aangepast schoeisel. Naast alle presentaties en workshops was er ook aandacht voor de inwendige mens. Van Smaak presenteerde de koelverse maaltijden die koud en warm bezorgd kunnen worden. Het bedrijf, voorheen bekend onder de naam Maaltijdservice Friesland, is gevestigd in Drachten en zat eerst in Menaam. (Tekst Suwarda Vis/foto’s Timen Dijkstra)