Jongeren Adviesraad wil verlichting langs fietspad tussen Franeker en Minnertsga

FRANEKER - De Jongeren Adviesraad in Franekeradeel wil dat de fietstroute tussen Franeker en Minnertsga wordt verlicht.

De jongeren werken momenteel aan een advies, om voor te leggen aan de gemeenteraad. In het plan is gekozen voor straatlantaarns met bewegingssensor. Permanente verlichting zou te veel lichtvervuiling en verstoring van wild veroorzaken.

Volgens de Jongeren Adviesraad zorgt het onverlichte en daardoor donkere fietspad voor onveilige gevoelens bij onder andere scholieren en andere gebruikers.