Meer verantwoordelijkheid voor medewerkers Empatec bij groenonderhoud in Franekeradeel

FRANEKER - Het groenonderhoud in Franekeradeel gaat op de schop. In plaats van dat er frequent onderhoud plaatsvindt door Empatec, wordt er straks eerst gekenen naar de stand van het groen voordat onderhoud plaatsvindt.

Empatec stuurt sinds 2016 de onderhoudsploegen anders aan. Er wordt daarbij meer verantwoordelijkheid gelegd bij het buitenpersoneel. De nieuwe groenaanpak is daar een uitvloeisel van.

„De frequentie hoe vaak er gemaaid of geschoffeld wordt, kan daarom verschillen.” Volgens de gemeente Franekeradeel zullen inwoners niets merken van het nieuwe beleid.