FOTO’S | Meisjeskaatsers in actie bij KV de Helfrichs in Kimswerd

Kimswerd - De meisjeskaatsers zijn vandaag in de A- en B-klasse in actie gekomen bij KV de Helfrichs in Kimswerd.

Hieronder een door de club zelf ingestuurd verslag. In de A-klasse stonden vier parturen op de lijst en is gespeeld in het poulesysteem. In de derde en laatste partij kaatsen Jannica van der Ploeg, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra tegen Roelie Kroondijk, Amarins de Groot en Annet de Haan. Jannica en haar maten namen een 4-2 voorsprong. Roelie, Amarins en Annet zetten een tandje bij en kwamen terug tot vier eersten gelijk. “Er op en er over”, ze liepen meteen door naar en 5-4 voorspong. Ook het laatste eerst ging naar Roelie en haar maten. Op 5-4 en 6-2 kon Lobke de kaats niet voorbij. In de B-klasse stonden 11 parturen op de lijst. Er is zeer sportief gekaatst op een zonnig veld met een stroef windje. De finale ging tussen Trea van der Ploeg, Albertine Brinksma en Marit Folkertsma tegen Joanne Elise Broeders, Corrie Kroondijk en Inge Jansma. De laatste slag viel op 5-5 en 6-2 in het voordeel van Joanne Elise en haar maten. En zo gingen maar liefst twee prachtige kransen uit Kimswerd (gemaakt door Feikje van der Duim) naar Easterein; naar huize Kroondijk.

Uitslag

A-klasse: 1e prijs: Roelie Kroondijk (Easterein), Amarins de Groot (Mantgum) en Annet de Haan (St. Anna Parochie), 2e prijs: Jannica van der Ploeg (Stiens), Lobke Vlasbloem (Makkum) en Kim Dijkstra (Makkum). B-klasse: 1e prijs: Joanne Elise Broeders (Ried), Corrie Kroondijk (Easterein) en Inge Jansma (Dronrijp), 2e prijs: Trea van der Ploeg (Ried), Albertine Brinksma (Reduzum) en Marit Folkertsma (Folsgare), 3e prijs: Selma de Boer (Easterein), Indy Tunier (Makkum) en Jildou Ekema (Poppenwier)./

Verliezersronde:

1e prijs: Anna Ennema (Sexbierum), Rianne Stremler (Exmorra) en Rixt Fokkema (Kimswerd), 2e prijs: Naomi Wiersma (Workum), Tessa Reitsma (Berltsum) en Hester Zijlstra (Berltsum). (Foto's KV de Helfrichs)