Basisscholieren leven zich op It Sjûkelân uit bij derde editie Wetterauw Fair Play Cup

Franeker - Tweehonderdvijftig leerlingen van uit de groepen drie tot en met vijf van de Franeker basisscholen hebben afgelopen woensdag op It Sjûkelân op speelse wijze kennis gemaakt met kaatsen. Dat gebeurde bij de derde editie van de Wetterauw Fair Play Cup.

Kaatsfan had in samenwerking met Keatsskoalle ’t Begjin, kaatsvereniging Jan Bogtstra, Actie Radius en een grote groep CIOS-studenten een spellencircuit op het kaatsveld gemaakt. De leiding was in handen van CIOS-student Tycho de Groot uit Menaam, zelf kaatser en vorig jaar winnaar van de belangrijkste partij voor jongens, de Freule-partij. Voor De Groot was het een examenopdracht die prima bij hem paste. ,,Erg leuk om te doen, als examenopdracht moeten we een sportevenement organiseren. Dat kon voetballen zijn of kaatsen, ik heb voor kaatsen gekozen, dat past meer bij mij.” De kinderen kwamen met hun klas het zonovergoten It Sjûkelân op. Ze gingen het hele circuit in hoog tempo langs. Er werd gestart met een speelse warming up op opzwepende muziek waarna de groep uiteenviel in kleine groepjes die de spelletjes langs gingen. Onderweg waren er rustpauzes en kregen de leerlingen wat drinken of wat lekkers. DJ Quickfinger praatte het geheel aan elkaar en zorgde tussendoor voor muziek.

Kaatsspelletjes

De kaatsspelletjes waren volgens de deelnemers erg leuk. Zo konden zij een bal opslaan tegen een dartbord of hem opslaan en proberen in een enorme broek te slaan. De kinderen hadden er zichtbaar plezier in. Rick zit op De Korendrager, maar woont in Schalsum. ,,Ik vind het erg leuk. Ik zit zelf ook op kaatsen, in Schalsum. Daar krijg ik training van Marrit Zeinstra.” Ryan is een klasgenoot van Rick. ,,Ik zat op kaatsen, maar ik ben er af gegaan. Ik vond het te saai. Maar dit is wel heel leuk.” Even verderop zitten Ilya en Louise van De Opslach even uit te rusten. Ilya heeft wel een paar keer gekaatst, maar zit nog niet op een vereniging, Louise zit op kaatsen en traint een paar keer in de week. Beiden zeggen ze het springkussen toch wel het leukst te vinden. Milan en Tim zitten op De Bolder. ,,Ik zat op kaatsen, maar nu niet meer”, zegt Milan. ,,Ik verloor steeds en toen vond ik het niet meer leuk. Maar vandaag vind ik de spelletjes wel heel leuk.”

Jeugdleden

Ludwig Seerden van Kaatsvereniging Jan Bogtstra: ,,We hopen een paar nieuwe jeugdleden aan het evenement over te houden. We zijn het seizoen begonnen met ongeveer vijftien jeugdkaatsers. Ondertussen zijn dat er nu ongeveer vijfendertig.” De groei komt volgens Seerden door het aanstekende enthousiasme van jeugdtrainster Joukje Salverda. ,,De kinderen die hier vandaag mee doen, mogen drie keer komen trainen. Hopelijk worden zij dan ook enthousiast en blijven ze komen.” (Tekst en foto’s Suwarda Vis)