Midseumer Môlnkoier blijvertje op activiteitenagenda het Bildt

VROUWENPAROCHIE - Wandelliefhebbers kunnen hun hart ophalen. De Midseumer Môlnkoier vanuit Vrouwenparochie krijgt namelijk een vaste plaats op de agenda.

De tweede editie die begint en start bij de Vrouwbuurstermolen in Vrouwenparochie is zaterdag 17 juni. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er nu afstanden van twaalf en tweeëntwintig kilometer. In 2016 was dat tien en eenentwintig kilometer. Er worden tussen de zes- en achthonderd deelnemers verwacht. Dat is een flinke groei ten opzichte van vorig jaar. Toen deden er meer dan driehonderd wandelaars mee.

Door dorpen en natuur

De tocht voert ook nu weer dwars door de dorpen en de natuur over de Polderdijk en het waddengebied, langs cultureel erfgoed en historische monumenten. Op diverse plekken langs de route zijn er bovendien stops. Zoals bij de Aerden Plaats, de Slagdykstermolen, het kerkje van Firdgum, de familie Jensma in Hijum en het buitendijkse bezoekerscentrum van It Fryske Gea zijn te bezoeken. Daarnaast is er op diverse locaties muziek van bijvoorbeeld: Syk en Seefarenden, Djembé Stiens, de Bildtse Trekzak Vrouwen en onder anderen Hein Jaap Hilarides en Hendrik Elings. Met de Midseumer Môlnkoier zeggen de organisatoren Arjen Hoogland, Klaske Miedema en Atje Tadema niet alleen de pracht van het Bildt onder de aandacht te willen brengen en wandelaars te vermaken met kunst en cultuur. Ook worden de Vrouwbuurstermolen het archeologisch steunpunt Aerden Plaats er mee ondersteund. De opbrengst gaat na aftrek va de kosten dan ook naar beide. Gehoopt wordt tussen de vier- en vijfduizend euro op te halen. Ook voor volgend jaar is er alweer een datum geprikt. Dan staat de Midseumer Môlnkoier voor 30 juni op de agenda. In die periode zijn er ook de Bildtse aardappelweken met kunst op het erf bij boeren. ,,De bedoeling is om de wandeltocht dan zo in te richten dat onderweg de kunst kan worden bekeken”, zegt Arjen Hoogland, voorzitter van de Midseumer Môlnkoier.

Geldstroom

,,Met zijn drieën zitten wij al ruim vijftien jaar in het bestuur van de Vrouwbuurstermolen. Niet alles qua onderhoud is subsidiabel. Met de wandeltocht proberen wij een geldstroom op gang te krijgen voor datgene waar je bij betrokken bent”, zegt Hoogland. Samen met Miedema zit hij ook in het bestuur van de Aerden Plaats. ,,Je probeert van alles. Eerder al hebben we bijvoorbeeld een oud ijzeractie gehouden.” Zaken waar het geld bijvoorbeeld naar toe gaat is onder andere een brandverzekering. Ook ligt er voor de Vrouwbuurstermolen een onderhoudsplan. Die kent echter gaten in de begroting. Het geld van de wandeltocht gaat hier naar toe. ,,Daarnaast heeft de Aerden Plaats het opnieuw inrichten van de cultuurkamer op het wensenlijstje staan”, zegt Hoogland. ,,De Aerden Plaats helpt zelf ook mee. Niet alleen zijn zij open die dag. Ook is er toiletgelegenheid en is er een stempelpost. Overigens helpen er in totaal ruim honderdvijftig vrijwilligers mee.”

Molenaar

Hoogland: ,,Mocht er bovendien iemand zijn die het heel vindt om molenaar te worden, pannenkoekenmeel te malen en het spel met de wind te spelen om uiteindelijk de zware stenen in beweging te krijgen, dan kan die persoon zich bij ons melden.” De Vrouwbuurstermolen beschikt momenteel over twee molenaars. Een daarvan is ouder dan 70 jaar. ,,Wij zijn op zoek naar verjonging.” Aanmelden voor de Midseumer Môlnkoier kan tot een dag van tevoren. Ook bij de start zelf is opgave mogelijk. De twaalf en tweeëntwintig kilometer starten respectievelijk tussen 10.00 en 10.30 uur en 9.00 en 10.00 uur. Voor meer informatie over de Midseumer Môlnkoier zie www.demolenloop.nl.

Interviewtips

Heeft u zelf een leuk idee voor een interview? Dan kunt u contact met ons opnemen via redactie.frc@ndcmediagroep.nl en via 06-17 242 223. Interviews kunnen gaan over bijvoorbeeld (sport)verenigingen, een hobby of andere liefhebberijen. (Tekst Jitze Hooghiemstra)