INGEZONDEN | 'Laatste stedenband uitwisseling groot succes'

Raadhuisplien Franeker - Voor de vroege vogels was het zaterdag om 7.00 uur wellicht een gekke gewaarwording. Op het Raadhuisplein in Franeker klonken achtereenvolgens het Hongaarse en het Friese volkslied.

Daarna stapten de Hongaarse gasten de bus in voor een tweedaagse rit terug naar hun woonplaats Sátoraljaújhely. De week van de uitwisseling zat er op en er mag gezegd worden dat de gasten hebben genoten. Hieronder een door de organisatie zelf ingestuurd verslag. Bij aankomst zondag 2 juli werden ze welkom geheten door de Stedenband voorzitter Freerk van der Hauw en de burgemeester Eduard van Zuijlen. Waarna ze door hun gastgezinnen werden meegenomen. ’s Maandags werd een bezoek gebracht aan tegelfabriek Albarello in Menaldum, volgde een rondleiding door Achlum en werd Koninklijke Foox Bergsma bezocht. Op verzoek stond op dinsdag een tour naar Amsterdam op het programma. De woensdag stond in het teken van de kunst, ’s morgens werd het Jopie Huisman museum bezocht en ’s middags kon men zelf aan de slag om een kunstwerk in Exmorra te maken nadat ze kennis hadden gemaakt met verschillende kunstuitingen en kunstwerken. Donderdag leerden ze Sneek kennen via een stadswandeling met gids en een rondvaart en op de laatste dag werd in Franeker het Geuzengat bezocht met uitleg over de geschiedenis en de uitstapjes werden afgesloten in het Kaatsmuseum waarna de Hongaarse gasten een kaatsclinic kregen op het heilige gras van het Sjûkelân. Bij het zelf oefenen van deze puur Friese sport ging het er fanatiek aan toe. De echte afsluiting vond vrijdagavond plaats in Bloemketerp waar de Franeker voorzitter een slotspeech hield en de voorzitter van de zustervereniging, Viktoria Weiserné hetzelfde deed. Vervolgens werd de afgetreden voorzitter van de zustervereniging Imre Kovats bedankt en in de bloemetjes gezet, terwijl aan Franeker kant Wiebe Lageveen tot erelid werd benoemd vanwege zijn verdiensten voor de vereniging als bestuurslid, maar vooral als hoofdredacteur van de Nieuwsbrief die onder zijn bezielende leiding al 23 jaar verschijnt. Hierna werd het buffet geopend en kon op muziek van Pieter Brandsma worden gedanst. In oktober dit jaar zal de Nieuwsbrief voor het laatst verschijnen want op de jaarvergadering in april hebben de leden unaniem gestemd voor opheffing van de vereniging. 26 jaar lang heeft de Vereniging Stedenband Franeker – Sátoraljaújhely bestaan en kan trots terugkijken op een zeer succesvolle geschiedenis. Door een gestaag teruglopend aantal leden en veroudering van de blijvende leden is het verstandig een streep te trekken. Het moge duidelijk zijn dat bij vertrek op zaterdag menig traantje werd weggepinkt zowel aan Hongaarse als Friese kant. Echter de vriendschappen die zijn ontstaan, zullen blijven en zelfs is beloofd om elkaar te blijven bezoeken ondanks de bijna 1800 kilometer die de beide steden scheiden.