INGEZONDEN | Avond FBBF over samenwerking burgers en overheid goed bezocht.

Franeker - De Federatie van Buurt- en Belangenverenigingen in Franeker (FBBF) heeft onlangs een informatieavond gehouden over hoe een andere gemeente in het noorden samenwerkt met partners op het gebied van leefbaarheid op dorps-, wijk- , buurt of straatniveau.

Hieronder een zelf ingestuurd verslag. Duidelijk werd op die avond dat leefbaarheid voor burgers steeds belangrijker wordt, ook in de gemeente Waadhoeke. Daarbij zijn de contacten van de overheid met de burger essentieel. De burger is de klant en de overheid dient met de wensen van burgers over de inrichting, veiligheid en ontwikkeling van de leefomgeving rekening te houden. Dat vraagt om een luisterend oor van de gemeente en actieve participatie van inwoners. De rol van de gemeentelijke overheid kan niet uitsluitend dicterend, sturend of toetsend zijn. Burgerinitiatieven vragen om vertrouwen en ruimte om te experimenteren. In onze doe-democratie, waarin burgers meer mee willen beslissen, moet de overheid volgens de FBBF, burgerkracht ook meer faciliteren en waarderen. Dus: hoe kan ik – als ambtenaar of raadslid – de burger faciliteren? Hoe kunnen we horizontaler gaan werken? Als Federatie vinden wij het belangrijk te blijven constateren dat er een transitie in de maatschappij gaande is en dat dit ook terug te vinden moet zijn in de partijprogramma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezing. Aan de ene zijde wordt het gemeente apparaat meer en meer uitgekleed en verdwijnt de kennis, terwijl burgers en ondernemers steeds meer kennis en organisatievermogen hebben en willen/kunnen daarmee meer en beter rechtstreekse invloed geven op het besluitvormingsproces binnen de gemeente. Wij geloven er in en hopen dat, naast de achterban van de FBBF, ook de burger van de toekomstige gemeente Waadhoeke dit idee mee ondersteunt. Heeft u vragen dan kunt u ons mailen op: fbbfraneker@gmail.com.