Gemeente Franekeradeel: ‘Rondetafelgesprekken Waadhoeke leveren nuttige informatie op’

Franeker - De onlangs gehouden rondetafelgesprekken op weg naar Waadhoeke hebben volgens de gemeente Franekeradeel veel nuttige informatie opgeleverd over burgerparticipatie.

Geadviseerd door de aanwezigen werd onder andere om gebruik te maken van het bij inwoners aanwezige potentieel, het hebben van een open houding en het laten weten waar de gemeente mee bezig is. De rondetafelgesprekken over burgerparticipatie waren op 29 en 30 mei en op 1 en 6 juni. Hieronder een door de gemeente Franekeradeel geschreven samenvatting.

Benut het potentieel

Zij hebben veel kennis en ervaring die van pas komt bij het maken van plannen en beleid. Zo kunnen ondernemers helpen om meer commercieel te denken en zo de levensvatbaarheid van plannen tegen het licht te houden. Diverse keren is het idee geopperd om een denktank te organiseren van inwoners die kennis en drive hebben; om zo een onderwerp verder te brengen.

Opstelling gemeente

Initiatieven van bewoners moeten gewaardeerd worden door (de medewerkers van) de gemeente. Niet meteen een mening hebben, maar met een open houding luisteren, de regels uitleggen en meedenken over realisatie. Dat geldt overigens ook voor de inwoners van Waadhoeke, want ,,het begint met wederzijds respect." De gemeenteraad, de bestuurder en de ambtenaren mogen er meer op uit om de dialoog met de bewoners van Waadhoeke aan te gaan. Het zou mooi zijn als zij zo vroeg mogelijk betrokken worden bij plannen of beleidsvorming.

Ervaringen

Het aanzwengelen van een initiatief is vaak het moeilijkste. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden, wanneer we van andere dorpen en wijken te leren hoe zij zaken hebben aangepakt. Tijdens een bijeenkomst met dorpsbelangen en wijkverenigingen kunnen zij informatie en ervaringen met elkaar delen. Verder is het als gemeente belangrijk om belangstelling te tonen in wat er lokaal in gang gezet wordt én om te laten weten waar de gemeente mee bezig. De gemeente kan ook als verbinder optreden door ook een overzicht te publiceren wie waarmee bezig is en zo initiatiefnemers met elkaar in verbinding brengen.

Aanspreekpunt en tips

Goed bereikbaar en laagdrempelig zijn, zijn belangrijke voorwaarden om inwoners actief mee te laten doen. Naast het aanstellen van duidelijke aanspreekpunten zoals dorpen- en wijkencoördinatoren, wordt geadviseerd om een goed zaakregistratiesysteem te gebruiken en sociale media meer als communicatiekanaal in te zetten. Voor de herkenbaarheid is ook een (digitaal) smoelenboek als idee ingebracht, waarin staat wie wat doet bij de gemeente.