Luiheid volgens leerlingen AMS grootste oorzaak zwerfafval Franeker

FRANEKER - Volgens leerlingen van de AMS is luiheid de grootste veroorzaker van zwerfafval in Franeker.

De leerlingen zeggen zich te baseren op een onderzoek, waaraan zij de afgelopen zes weken werkten. Niet alleen hun eigen schoolplein was inzet van onderzoek, maar ook een aantal wijken. ,,Wij adviseren de gemeente Franekeradeel om meer afvalbakken te plaatsen. Daarnaast moeten deze regelmatig worden geleegd en worden opgevrolijkt.” Dat laatste kan er volgens de leerlingen voor zorgen dat mensen zich gemotiveerd voelen om het afval ook daadwerkelijk in de afvalbak te gooien. Het hele onderzoek staat hier.