Bolsward wint Freule in Wommels

Wommels - Bolsward heeft de Freulepartij in Wommels gewonnen. Hidzer Bogaard, Jelle Cnossen en Menno Galema versloegen in de finale Exmorra met 5-3, 6-6. Exmorra (Pieter Jan Leijenaar, Albert Feenstra en Jelmer Dijkstra) was de favoriet en ze leken die belofte waar te gaan maken.

In vier omlopen had Exmorra nog geen enkel eerst tegen gehad. In de halve finale hadden ze het lastig tegen het jonge partuur van Menaam, pas op 5-5, 2-6 stapte Exmorra de finale in. Bolsward liep vlot de eerste drie omlopen door en kwam in de vierde omloop Lollum-Waaksens tegen. Lollum (Sietze Bouma, Germ Pyt van Popta en Gabe Jan van Popta) stond de hele dag al sterk te kaatsen. Het werd een kraker die Bolsward maar net won: 5-5, 4-6. In de finale liep Bolsward snel naar een voorsprong, maar Exmorra kwam sterk terug. Beide parturen leken aan elkaar gewaagd tot Albert Feenstra van het veld moest met een blessure. Feenstra werd opgelapt en kwam weer in het veld, maar Exmorra had behoorlijk aan kracht ingeboet. Jelmer Dijkstra kwam voor Feenstra in het perk en Exmorra streed voor wat het waard was. Bolsward liep opnieuw uit, nu naar een 5-3 voorsprong. Op 6-6 moest Bolsward opslaan. De keurmeester op de voorlijn twijfelde maar gaf uiteindelijk een zitbal. Het was Bolsward wat de punten kreeg van de scheidsrechter en daarmee was de Freule-titel binnen. Een sneu einde van een mooie wedstrijd, al was het gezien het wedstrijdverloop een verdiende zege voor Bolsward. De prijswinnaars waren: 1e prijs: Hidzer Bogaard, Jelle Cnossen, Menno Galama 2e prijs: Pieter Jan Leijenaar, Albert Feenstra, Jelmer Dijkstra 3e prijs: Menaam: Erik Minne Cats, Youri de Groot, Mark Polstra 3e prijs: Geert Reitsma, Durk Hoogma, Stefan van der Meer 5e prijs: Lollum: Sietze Bouma, Germ Pyt van Popta, Gabe-Jan van Popta 5e prijs: Arum: Germ Epema, Jorrit Tolsma, Dirk-Henk Kuipers 5e prijs: Winsum: Wessel Hilverda, Hessel Postma, Sipco Greidanus (foto's Suwarda Vis)