West-Friesland krijgt Devotie Route

FRANEKER - Er komt een Devotie Route langs overblijfselen van de moderne devotie in Friesland.

De route wordt 1 maart 2018 gepresenteerd. De route is toegankelijk voor wandelaars, fietsers en automobilisten.

De route richt zich op West Friesland. Bij de totstandkoming ervan is samenwerking gezocht met de dopersen van Menno Simons en met de karmelieten van Titus Brandsma. Ook participeren lokale kerken in de route.

De grenzen lopen tussen: Sneek, IJlst, Bolsward, Hartwerd, Witmarsum, Pingjum, Ludingakerke (Harlingen) , Achlum, Tzumarum, Anjum, Scharnegoutum, Tirns en Sneek.

Het idee ontstond nadat de Actuele Moderne Devotie Beweging begin april een fietstocht maakte langs de plekken van de moderne devotie. Het bleek dat er nog veel bestond uit de stroming die opkwam aan het eind van de veertiende eeuw.

De moderne devotie stond voor een vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging binnen de kerk en maatschappij.