Een unieke bijbel

Franeker - Sjoerd en Titia Westerhuis zijn schathemeltjerijk en dat willen ze weten ook. Ze kopen het grootste en mooiste huis van Franeker en laten het van top tot teen verbouwen.

Het Martenahuis krijgt een trapbordes voor een grootse toegang, een bel-etage met stucwerk en marmer en een mooie kamer met de meest exclusieve wandbeschilderingen die men zich kan voorstellen. Alleen enkele koninklijke paleizen in Nederland zijn tot dan toe op deze manier verfraaid.

Maar als Sjoerd zondags in de Martinikerk zit, zonder twijfel in een van de herenbanken, dan wil hij ook daar kunnen pronken. Hij laat een bijbel beslaan met gouden ornamenten en zijn wapenschild in goud op de voorzijde. Niet door de eerste de beste zilversmid, maar door Jacobus Jongsma, een van de beste edelsmeden van Friesland.

Eigenlijk kennen we geen voorbeelden van Friese bijbels die al in het begin van de achttiende eeuw zijn beslagen met goud, zilver kwam veel vaker voor. Sjoerd moet vóór in de kerk hebben zitten zwaaien met dit pronkstuk van Friese edelsmeedkunst.

Het is heel bijzonder dat dit juweeltje is teruggekomen naar het oorspronkelijke woonhuis van Sjoerd en Titia. Een aantal jaren geleden heeft het museum de twee portretten van dit echtpaar in bruikleen gekregen van de Stichting Westerhuis Gasthuis.

Nu heeft de Ottema Kingma Stichting de goudbeslagen bijbel aangekocht en in permanent bruikleen gegeven aan Museum Martena. Zo zijn de Westerhuizen weer terug in hun eigen woning en is hun bijzondere bijbel daar bijgevoegd.

Om de hoek van de unieke beschilderde kamer hangen de twee portretten. De bijbel ligt te schitteren in een vitrine naast het portret van Sjoerd. Zo zie je het graag als museum, het verhaal is rond.