Veel animo voor uitleg duurzaamheidsplannen A.C. Hartman

SEXBIERUM - Glastuinbouwbedrijf A.C. Hartman uit Sexbierum heeft een informatiebijeenkomst gehouden over het verduurzamen van het bedrijf.

Een van de onderdelen daarvan is het ontwikkelen van een aardwarmtebron. Deze bron onttrekt warmte uit de grond op een diepte van ongeveer drieduizend meter.

Over deze en aanstaande ontwikkelingen gaf A.C. Hartman tekst en uitleg.