Univé maakt smartphones 'boefproof' bij Spar Franeker

P.J. Troelstrastraat 2 Franeker - Medewerkers van Univé gaan bezoekers van de Spar in Franeker vrijdag 22 september wijzen op een aantal eenvoudige oplossingen om hun smartphone te beschermen tegen diefstal of verlies.

Ook wordt erop gewezen hoe de smartphone kan worden gebruikt voor de eigen veiligheid en die van anderen. Univé zegt daarmee risico’s te willen voorkomen en schade te willen beperken. De smartphones worden zo ingesteld dat ze na verlies of diefstal traceerbaar zijn en het op afstand mogelijk is gegevens te blokkeren of een melding in te stellen voor de vinder. Met deze ‘boefproof’ aanpak, zoals Univé dat noemt, wordt het volgens de verzekeraar gemakkelijker een smartphone terug te vinden of foto’s, filmpjes en andere gegevens van de eigenaar te beschermen.