Heeft de universiteit van Franeker een logo?

Franeker - Heeft de universiteit van Franeker een logo? Met deze vraag werd ik afgelopen week geconfronteerd. En het antwoord is: ‘Nee, eigenlijk niet’.

De universiteit van Franeker gebruikte als ‘logo’ het wapen van Friesland, de twee liggende leeuwen. Op een boekstempel dat werd gebruikt om de boeken uit de bibliotheek van de Franeker universiteit van een merkteken te voorzien, zien we dat wapen van Friesland terugkomen.

Boven dat wapen een openliggend boek met daarin het motto van de universiteit: fund(amentum) dei stat firm(um). Daar omheen de wapens van de Friese elfsteden en de drie kwartieren (Westergo, Oostergo en Zevenwolden).

Op grond van het boekstempel kunnen we concluderen dat de universiteit van Franeker zich identificeerde met Friesland. Dat is niet zo vreemd, want het feit dat hier een universiteit kwam had alles te maken met het zelfbewustzijn van Friesland.

De universiteit werd beschouwd als de kers op de taart. Hiermee bewees Friesland een landsdeel van serieus te nemen formaat te zijn. Het feit dat die universiteit naar Franeker kwam, was het gevolg van veel politiek gesteggel.

Nu proberen we die roemruchte historie van Franeker als historische universiteitsstad weer nieuw leven in te blazen. En dat is een goed ding. Franeker onderscheidt zich van de andere tien Friese steden door haar academische achtergrond.

We mogen in de stad laten zien hoe bijzonder onze geschiedenis is. Deze week wordt in Franeker een stap gezet naar een levendige invulling van onze aloude academiegeschiedenis.

De komst van de University College naar Leeuwarden zal niet ongemerkt aan Franeker voorbijgaan. We hopen dat er een vruchtbare samenwerking zal ontstaan waar Franeker en de universiteit van kunnen profiteren.