Hoogstambrigade neemt vruchtbomen onder handen in Hemmemapark Berltsum

Berltsum - Het snoeiseizoen van hoogstamvruchtbomen barst zaterdag 14 oktober los.

De uit ongeveer honderd vrijwilligers bestaande Hoogstambrigade gaat dan voor het eerst dit seizoen fruitbomen snoeien. In totaal worden er jaarlijks ongeveer drie- tot vierhonderd vruchtbomen op een kleine vijftig plekken gesnoeid in Friesland. Ook in Berltsum vindt de dag plaats. Vanaf 9.30 uur zijn geïnteresseerden welkom bij café De Poarte aan It Skil 13. Er wordt gesnoeid in het Hemmamapark.