Aly van der Mark geeft lezing over de ‘Vergeten geschiedenis van Arend en Gerrit Vlaskamp’

FRANEKER - Aly van der Mark geeft maandag 23 oktober een lezing over de ‘Vergeten geschiedenis van Arend en Gerrit Vlaskamp’.

Gerrit Vlaskamp was de tuinarchitect van Friesland die in de negentiende eeuw driehonderdvijftig tuinen en parken in Noord-Nederland heeft aangelegd.

Door toeval ontdekte Van der Mark dat haar man een nazaat is van deze familie van tuinarchitecten. De vondst van archiefstukken was voor haar een uitnodiging zich in de geschiedenis van het geslacht Vlaskamp te verdiepen die teruggaat tot 1770. Hierover heeft Van der Mark inmiddels twee boeken gepubliceerd.

Er is ook een band met Franeker. Arend Vlaskamp, een oudoom van Gerrit, was de hortulanus van de universiteit van Franeker. Arend Vlaskamp had daarnaast contact met de bewoners van buitenplaatsen rondom Franeker.

Zo ontving hij ‘ƒ 6’ voor het aanleggen van de Engelse tuin bij Schatzenburg. Van de hand van Aly van der Mark verscheen eerder in het historisch tijdschrift ‘Fryslân’ een artikel over de ‘teloorgang van de Hortustuin’ in Franeker.

De lezing is een initiatief van de Vereniging Vrienden van de stad Franeker en Stichting Trezoor en is vanaf 20.00 uur in De Rank aan de Zilverstraat in Franeker. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.