Overhandiging Wijkvisie Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan aan wethouder Bekkema

FRANEKER - De wijkraad Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan overhandigt vrijdag 27 oktober de Wijkvisie Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan aan wethouder Bekkema van de gemeente Franekeradeel.

In de wijkvisie staat de toekomst van de Kaatsersbuurt en het Sexbierumerplan beschreven. Het moet een einde toeroepen aan de verkeersoverlast die er volgens de wijkraad is in beide wijken.

Ondertussen is er ook een petitie gestart die een halt moet toeroepen aan de vermeende verkeersoverlast die zou zijn ontstaan na de totstandkoming van het War en Keningspark.

Het overhandigen van de wijkvisie gebeurt om 11.00 uur in Sjaardemastrate aan de Christiaan van Saarloosstraat in Franeker. Op 14 november is er vervolgens vanaf 19.30 uur een terugkoppelingsavond in De Toermalijn in Franeker.