'Kiezers Waadhoeke staan buitenspel'

Franeker - De Franeker Courant is benieuwd naar uw mening omtrent de komende gemeenteraadsverkiezingen en deed een oproep.

Hieronder de mening van Rolf van der Straten uit Marsum. De verkiezingscampagnes zijn begonnen. De borden zijn volgeplakt met politieke boodschappen. Programma’s geschreven, kandidatenlijsten vastgesteld en ingediend. Maar gaat de nieuwe gemeente ons ook politieke vernieuwing geven? Er wordt veel gesproken over interactief beleid: niet langer van bovenaf opgelegd, maar samen met de burgers. Dat is het nieuwe credo. Maar er is ook de oude politiek. En die steekt soms venijnig weer de kop op. En waarom ook niet. Na een half jaar politieke slapte, immers de herindeling komt er aan en er wordt niet veel meer besloten, kan er beter gezocht worden naar nieuwe wegen om de macht opnieuw vorm te geven. Want waarom blijven wachten op de stem van de kiezer, terwijl we ook zonder verkiezingen alvast een paar nieuwe verbondjes kunnen sluiten achter de schermen? Eigenlijk is de kiezer niet nodig. De verkiezingen slechts een ongemakkelijke rimpeling in stilstaand water.

Partijen

Verschillende lokale partijen zijn al druk met elkaar in overleg over de toekomstige collegevorming, het verdelen van de wethouderszetels en programmatische afstemming. Zij gaan er bij voorbaat vanuit samen een gemakkelijke meerderheid te kunnen behalen. 22 november is daarmee een farce geworden. Goed voor de bühne. Maar van geen betekenis voor de vorming van het aankomende bestuur van de nieuwe gemeente Waadhoeke. De gunst van de kiezer is dat hij/zij mag komen opdraven voor een politieke schertsvertoning. De democratische kloof kan niet groter zijn. Oude politiek, best wel arrogant. Uw eigen mening kunt u sturen naar redactie.frc@ndcmediagroep.nl.