Lezing Trezoor over ‘un friendenboekje’ Franeker studentensociëteit

FRANEKER - De Stichting Trezoor organiseert op vrijdag 24 november een lezing in het Parochiecentrum. De voordracht zal worden verzorgd door oud-Franeker Theo Kuipers, die medewerker van Tresoar is.

Vader Arend en zoon Haye Mulder, uitbaters van het ‘studentencoffijhuis’ in Franeker, hebben in de periode van 1783 - 1808 een album amicorum aangelegd met bijdragen van studenten en professoren. Dit album amicorum, in gewoon Franekers ‘un friendenboekje’, is in meerdere opzichten bijzonder.

De inhoud, maar ook de vorm van de verzen en gedichtjes zijn geheel anders dan de doorsnee album amicorum uit de achtiende eeuw. Zo hangt er een zweem van patriottisme en vrijheidsdenken rond het album en zijn er vele lichtvoetige, zo niet scabreuze, verzen en gedichtjes in te vinden.

Theo Kuipers zal in zijn lezing, ondersteund met power point afbeeldingen van de inhoud, uitgebreid ingaan op de achtergronden van dit bijzondere album.

De lezing begint om 20.00 uur in het Parochiecentrum naast de katholieke kerk aan de Godsacker 11-13 in Franeker. Belangstellenden zijn van harte welkom.