Koopvaardijdienst in Midlumerlaankerk

HARLINGEN - In de Midlumerlaankerk aan de Midlumerlaan in Harlingen vindt op zondag 26 november om 15.00 uur de jaarlijkse Koopvaardijdienst plaats. Deze dienst wordt georganiseerd door de Werkgroep Varenden en de Interkerkelijke Zangdienstcommissie in Harlingen onder auspiciën van de Werk Gemeenschap van Kerken.

De bemanning van de Koopvaardijschepen, die op dat moment in de Harlinger haven of in andere havens verblijven, wordt uitgenodigd. Maar ook alle Harlingers zijn van harte welkom in deze bijzondere dienst.Tijdens de Koopvaardijdienst zullen ook de zeevarenden en schippers worden herdacht die hun leven verloren op zee. De voorganger in deze Maritieme dienst is pastor C. Bos uit Kimswerd. Organist is de heer D. Huurman en het Shantykoor ‘De Skúmkoppen, onder leiding van Lesley Joosten, verleent haar haar muzikale medewerking. Na afloop van dienst wordt een ieder hartelijk uitgenodigd voor een kop koffie of thee.