INGEZONDEN | 'Afvaloven Omrin veroorzaakt dioxinevervuiling in Harlingen'

Lange Lijnbaan 14 Harlingen - Volgens de Stichting afvaloven Nee is de dioxinevervuiling in Harlingen veroorzaakt door de afvaloven van Omrin.

Dat blijkt volgens de stichting uit een publicatie opgesteld door de Deense professor K.H. Esbensen en toxicoloog A. Arkenbout uit Harlingen.dat de dioxinevervuiling in de omgeving van Harlingen veroorzaakt is door de afvaloven van Omrin. ,,Het is dan ook onverantwoordelijk dat de provincie willens en wetens van plan is om de dioxinemetingen per 1 januari 2018 te stoppen", aldus de Stichting afvaloven Nee. Hieronder een door de Stichting afvaloven Nee ingezonden bericht. Er bestaan verschillende dioxinen. De concentraties van een 17 tal dioxinen zijn zowel in het rookgas van de oven als ook in de eieren van loslopende kippen van mensen uit de omgeving van Harlingen gemeten. Ditzelfde is gebeurd met grasmonsters die op verschillende locaties rondom de afvaloven verzameld zijn. De concentraties van de verschillende dioxinen in zowel de eieren als het gras blijken verhoudingsgewijs overeen te komen met de concentraties in het rookgas van de afvaloven. Daarbij komt dat, hoe korter de afstand is van de afvaloven tot de plekken waarvan het gras en de eieren afkomstig zijn, hoe hoger de concentraties van de dioxinen zijn. In 2014 bleek de totale dioxineconcentratie van het gras dichtbij de oven 1.2 pg TEQ/g te zijn. Boven de 0.75 pg TEQ/g gras is het niet toegestaan het gras aan vee te voeren. In 2015 was de dioxineconcentratie zelfs bij twee derde van de grasmonsters uit de wijdere omgeving van de oven hoger dan deze norm. Toxicologen van over de gehele wereld, die via congressen kennis hebben genomen van dit soort informatie over de Harlinger dioxinevervuiling, beschouwen deze dan ook als een ernstig probleem. De afvaloven, die al meer dan zes en een half jaar in gebruik is, heeft bij een opstart in mei van dit jaar, ondanks alle aanpassingen, opnieuw grote hoeveelheden aan dioxinen uitgestoten. Stichting afvaloven Nee