Kerstconcert in d’alde Wite Dronryp met From-Us en het Rypster Krystorkest

DRONRYP - Het 10-jaar bestaande popkoor From-Us en het voor de gelegenheid gevormde jazzy Rypster Krystorkest verlenen zondag 10 december hun medewerking aan een kerstconcert in d’Alde Wite in Dronryp.

Het concert begint om 15.30 uur. Er geldt entree. Die is inclusief een consumptie. De organisatie is in handen van de Culturele Commissie d’Alde Wite Dronryp.