Stichting Welzijn Ouderen Franekeradeel houdt Wintercafé

FRANEKER - De Stichting Welzijn Ouderen Franekeradeel houdt woensdag 6 december het volgende Wintercafé. Dat is een gezellig samenkomen en is bedoeld voor alle 55-plussers uit de gemeente Franekeradeel.

Tijdens het Wintercafé wordt gezamenlijk koffie of thee gedronken en is er gelegenheid om vrijblijvend mee te doen aan een activiteit. Tijdens de laatste bijeenkomst een gezamenlijke kerstlunch.

Het Wintercafé is in de bibliotheek Franeker aan het Sint Martiniplantsoen 41 en is ook nog op 13 en 20 december. De aanvangstijd is telkens om 10.00 uur. Er geldt een eigen bijdrage.

Het Wintercafé wordt medemogelijk gemaakt door Het Gebiedsteam Franekeradeel en de bibliotheek Franeker. Informatie en aanmelden bij de SWO via 0517-393198 of info@swof.nl.