Jan Hannema alias admiraal Tom Pouce

Franeker - In 1838 werd in Franeker een flinke baby geboren, die Jan werd genoemd.

Hij groeide voorspoedig, maar na een jaar stopte hij met groeien, hij bleef zijn hele leven 71 centimeter lang. Zijn broers en zussen noemden hem daarom Lyts Tomke (Klein Duimpje).

Klein als hij was, had hij een geweldig talent voor imitatie. Al op zijn zevende jaar begon Jan dan ook als Tom Pouce (Pouce is Frans voor duim) met optreden.

Soms alleen, dan reisde zijn vader met hem mee. Soms samen met anderen in een kermisgezelschap dat in heel Europa optrad.

Jan bewaarde een schrift waarin hij in prachtig rond schoonschrift beschrijft hoe hij met zijn vader in Wenen verblijft, wachtende op een internationaal vermaard kermisgezelschap om zich bij aan te sluiten.

Hij had het naar zijn zin in Wenen: een beetje flaneren en chocolademelk drinken op terrasjes.

Toen het kermisgezelschap arriveerde trok Jan met hen verder. Hij trad niet alleen op in dorpjes op de jaarlijkse kermis, maar kwam zelfs aan Europese vorstenhoven zijn kunsten vertonen.

In Engeland werd Jan beroemd als ‘The Friesland Dwarf’. Zijn belangrijkste rol was die van admiraal Tromp. Gekleed in een admiraalsjas en getooid met zwaard en telescoop marcheerde hij een denkbeeldig schip op en neer.

Na dertig jaar optreden vestigde Jan Hannema zich in Burgum. Hij woonde daar als een heer, met een eigen piepklein koetsje. Hij overleed in 1878.