Aanmeldingen gezocht voor Ster van Franeker en Junior Ster

FRANEKER - De Stichting Ster van de Elf Steden is op zoek naar mensen die in aanmerking komen voor de eretitels Ster van Franeker en Junior Ster 2017.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie en zijn voor inwoners uit de oude gemeente Franekeradeel die zich op buitengewone en onbaatzuchtige wijze inspannen voor de samenleving. Daarbij is de Junior Ster voor jongeren onder de 23 jaar, die vrijwilligerswerk verrichten of zich op een andere manier verdienstelijk hebben gemaakt. De Stichting Ster van de Elf Steden roept inwoners van Franekeradeel op om personen aan te dragen die volgens hen het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Het opgeven van kandidaten kan via www.stervanfraneker.nl. Op de site staan ook de eerdere winnaars. Opgeven kan tot donderdag 28 december. De eretitels zijn in het leven geroepen als blijk van waardering voor vrijwilligers die zich hard maken voor de gemeente Franekeradeel. Naast de eretitel, ontvangt de Ster van Franeker een zilveren lepel met inscriptie, die speciaal voor dit initiatief is ontworpen. De Junior Ster krijgt een fraai vormgegeven horloge en een oorkonde.

Commissie

Uit alle aanmeldingen kiest een speciaal geselecteerde, onpartijdige en in het geheim opererende commissie de uiteindelijke Ster en Junior Ster van Franeker. Vorig jaar werden Gea Smits en Niek Tiemersa respectievelijk gekozen tot Ster van Franeker en Junior Ster. Het opgeven van kandidaten kan tot en met zaterdag 6 januari via deze link. Daar staan ook de personen die zich eerder ‘Ster’ en ‘Junior Ster’ van Franeker mochten noemen.