Raadsleden Waadhoeke komen naar de burgers toe

Franeker - De burger staat centraal in het coalitieakkoord van CDA, SAM en FNP in de nieuwe gemeente Waadhoeke. De vrees dat door de fusie de politiek verder van de burgers af zou komen te staan, is onjuist aldus de coalitiepartners. De partijen zijn van plan juist meer naar de bewoners van de gemeente toe te gaan en gebruik te maken van de kennis die er is in de eenenveertig plaatsen die de gemeente rijk is.

CDA-wethouder Caroline de Pee: ,,Het thema van het coalitieakkoord is nieuwe grenzen, nieuwe kansen. Daar gaan we voor als CDA, we willen en gaan meer de boer op.” Govert Geldof van SAM prijsde de snelheid waarmee het coalitieakkoord bereikt was: ,,We zijn op 5 december begonnen, op 18 december was het rond. In dertien dagen hadden we een akkoord op hoofdlijnen klaar. Het is in goede harmonie gegaan, we konden elkaar goed vinden.

Teleurstelling bij Gemeentebelangen

Gemeentebelangen liet in duidelijke bewoordingen weten, zich gepasseerd te voelen. Douwe Kamstra stelde dat Gemeentebelangen gezien de verkiezingsuitslag verwacht had in de coalitie te zullen komen. Hij stelde te zijn verrast door de wijze waarop Gemeentebelangen door informateur Fred Veenstra buitenspel was gezet en het gemak waarop het CDA daarmee instemde. ,,Het voelde alsof er een veto werd uitgesproken over deelname van Gemeentebelangen aan de coalitie. Het CDA steunde vrijwel meteen het advies van Veenstra. Zo ga je niet met partners om, we hebben altijd prima samengewerkt, dit voelt als een belediging. Dit vergroot het vertrouwen niet.” Voorts stelde Kamstra dat het coalitieakkoord weinig vernieuwend is en dat er nog veel ingevuld moet gaan worden. De FNP dankte de kiezers en gaf aan vertrouwen te hebben in het akkoord. Jan Dijkstra: ,,It akkoord is der yn goeie gearwurking kaam. No gean we der op út, de gemeente yn. We wolle dat de minsken oer fjouwer jier sizze kinne dat se bliid binne dat se yn de gemeente Waadhoeke wenje. Ienenfiertich kearnen mei in eigen identiteit.” Dijkstra zegt het te betreuren dat Gemeentebelangen het proces anders beleefd heeft.

VVD kritisch

De VVD staat kritisch tegenover het akkoord. Hendrik Terpstra vindt het jammer dat zijn partij niet aan de onderhandelingstafel zat. ,,Wy hoopje op in goeie kommunikaasje. Earst de riedsleden ynformeare, dernei pas de parse. Yn dit akkoord op haadlinen leit noch in soad iepen om ynfulling oan te jaan. Ik mis der in soad yn. It hie mear sosjaal kinnen, pak dy kâns! Net alles is like dúdlik. Mear jild nei de Koornbeurs, mar hoefolle dan? Dat stiet nergens.” Gemeentebelangen en de VVD stemden tegen het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Waarnemend burgemeester Hayo Apotheker sloot de vergadering af door te stellen dat het een ‘wichtige dei foar de skiednis fan Fryslân’ was. De burgemeester droeg deze avond de ambtsketen van Het Bildt: ,,Nederlands en Fries zijn vanavond beide aan de orde gekomen, maar het Bildts vergeten we zeker niet. Daarom leek het me mooi vanavond de ambtsketen van Het Bildt te dragen.” (foto's Marcel Teensma)