College van B&W Harlingen zet in op komst zaagtandsteiger in Visserijhaven

HARLINGEN - Het college van B&W van Harlingen wil dat er een zogenaamde innovatieve zaagtandsteiger komt in de Visserijhaven.

Daarvoor is volgens het college een krediet nodig van 2.989.000 euro. De huidige houten steiger is aan vervanging toe. Om die reden is een kredietaanvraag gedaan bij de gemeenteraad van Harlingen. Ook is een kredietaanvraag ingediend bij het Waddenfonds.

De gemeenteraad spreekt in februari over het voorstel. Naar verwachting wordt in april of mei bekendgemaakt of de subsidie uit het Waddenfonds wordt toegekend. De bouw van de zaagtandsteiger zou dan kunnen starten in 2019.

Sinds 2010 zijn de gemeente Harlingen en de directie van de Visveiling Urk in gesprek over het vervangen van de oude houten steiger door een nieuwe betonnen steiger. Die voldoet volgens de betrokkenen aan de behoefte van de viskotters.

Kotters zijn tegenwoordig uitgerust met duurzame visserijtechnieken. De huidige steigers passen niet meer bij de nieuwe wijze van lossen van de vis. De zaagtandsteiger is gebaseerd op het lossen van de vis via de zijkant van de kotter en het kunnen vervangen en repareren van de vistuigen over de achtersteven.

De zaagtandsteiger is ontworpen in overleg met de vissers en is uniek in zijn soort.