Open avonden van de stichting ‘Uit de Bron van Christus’

Franeker -   De Stichting Uit de Bron van Christus, een geloofsgemeenschap/religieuze beweging, heeft als doel het verspreiden van het Woord van God, zoals dat onder andere door instrumenten in Zijn Dienst wordt geopenbaard.  Vier mensen van de stichting zullen woensdag 7 februari in Recreatiepark Bloemketerp in Franeker vertellen wat ze daarover van Gods Engelen hebben gehoord en wat dit voor hen betekent. De avond begint om acht uur.