Gert Hegge nieuwe voorzitter Stichting Present

FRANEKER - Na drie jaar gaat het voorzitterschap van het bestuur van Stichting Present Noordwest Friesland over in nieuwe handen. Sinds de oprichting van de stichting was Gea Iedema de voorzitter. Haar taak wordt voortgezet door Gert Hegge.

Samen met nog vier bestuursleden had Iedema de formele verantwoordelijkheid en hield ze zich bezig met de bestuurlijke en strategische gang van zaken. De steeds groter wordende stichting, die inmiddels 20 vaste vrijwilligers en een betaalde coördinator van 12 uur omvat, valt echter niet meer te combineren met de werkzaamheden in de eigen onderneming (GJIZ, online media support) en haar raadswerk in Gemeente Waadhoeke.

In januari wordt het stokje overgedragen aan Gert Hegge, voormalig dierenarts in Noordwest-Friesland. Gert is al een aantal maanden betrokken en als nieuwe voorzitter ingewerkt. Samen met Mounira Sleiman, Annet Oving, Henk Brander en Jelmer Boersma vormen zij het huidige bestuur.

Subsidies vallen weg

De Stichting komt in 2019 voor een grote uitdaging te staan. De financiële steun van het Oranjefonds en het Kansfonds vallen dan weg. Omdat Present een belangrijke maatschappelijke functie vervult is fondsenwerving dan ook de belangrijkste taak van het bestuur.

Met het geld wordt het mogelijk gemaakt om jaarlijks meer dan 35 vrijwilligersprojecten door groepen te laten uitvoeren ‘achter de voordeur’. Present Noordwest Friesland heeft als missie: nog meer mensen uitdagen zich in te zetten voor hun kwetsbare naaste als aanvulling op de professionele hulpverlening.

De werkwijze van Present haalt het beste in mensen naar boven: de kracht om hulp te bieden en de kwetsbare moed om die te ontvangen. Het netwerk van Present bestaat inmiddels uit 73 lokale stichtingen die jaarlijks meer dan 38.000 vrijwilligers helpen de weg te vinden naar een passend vrijwilligersproject