Elf projecten krijgen bijdrage uit Coöperatiefonds Rabobank

PEINS - Elf projecten uit de regio Franeker en Harlingen ontvingen vrijdag een bedrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland.

Tijdens de uitreiking in het dorpshuis van Peins, dat zelf ook een bijdrage ontving, is er totaal € 24.250 uitgereikt. Zo kreeg CBO Eben Haëzer uit Menaam geld voor een groen en natuurlijk schoolplein, Stifting Meiinoar Spannum voor het opknappen van het zomerdorpshuis, Feriening Doarpsbelang Peins voor een AED.

Iepenloftspul Dronryp ontving een bijdrage voor de aanschaf van duurzame verlichting, Stichting Dorpshuis It String in Boksum voor een dorpshuis waar duurzaamheid en circulaire economie wordt toegepast én uitgedragen, Dorpshuis De Bijekoer in Wijnaldum voor een verbouwing en Vereniging Oud Harlingen voor een beeldbank.

Sternse Slotlanders

De stichting ’t Skroefke uit Dronryp kreeg een bijdrage voor de uitbreiding van de speeltuin, Doarpsbelang Bitgum voor het creëren van bloembakken bij de toegangen van het dorp en CBO it Anker in Dronryp voor een pannakooi. De Franeker showband Sternse Slotlanders heeft een bijdrage ontvangen voor onderhoud van het clubbouw.

Tot 1 november konden aanvragen voor het Rabobank Coöperatiefonds worden ingestuurd. Maar liefst 32 projecten ontvangen een bijdrage uit het fonds. In totaal werd een bedrag van 85.000 euro uitgekeerd in de vier regio’s die het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland hanteert. Dit zijn Franeker, Harlingen, Leeuwarden en St. Annaparochie/Stiens.

Het Rabobank Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren. In het bijzonder gaat het dan om projecten op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, educatie, economie en maatschappij.