Minisymposium Franeker Reformatiestad

FRANEKER - De werkgroep Franeker Reformatiestad geeft een vervolg aan de eerste editie van het minisymposium in november.

De tweede editie is op donderdag 15 maart vanaf 14.30 uur in de Poort van Franeker en heeft als thema ‘Vernieuwing! 500 jaar terug in de tijd’. Sprekers zijn professor dr. Piet Visser en professor dr. Hans Mol.

Visser spreekt over de vroege dopers, met aandacht voor Franeker en Tzum. De titel van zijn lezing is ‘Muiters en mennisten rondom de Martinikerk: Franeker in de voorhoede van de doperse reformatie in Friesland’.

Mol gaat in op de relaties van de adel met de kerk. De titel van zijn lezing is ‘De Friese adel en de parochiekerk in de late middeleeuwen, met speciale aandacht voor Hitzum en Sexbierum’.

Na de inleiding van de sprekers wordt in kleine groepen in gesprek gegaan over een stelling. Het symposium staat onder leiding van voormalig burgemeester Eduard van Zuijlen. Hij is voorzitter van De Franeker Academie.

De toegang is gratis, evenals de koffie. De borrel na afloop is voor eigen rekening.

Aanmelden kan voor het minisymposium kan via franekerreformatiestad@gmail.com.