Rommelmarkt It Anker voor kinderfonds Unicef

DRONRYP - De christelijke basisschool It Anker houdt zaterdag 21 april een rommelmarkt.

De opbrengst is voor Unicef. Het kinderfonds van de Verenigde Naties helpt kinderen in nood, zonder onderscheid naar geloof, ras of politieke overtuiging.

Wie nog bruikbare goederen heeft kan contact opnemen met Harm Noteboom via 0517-232315 of via 06-27194736. De spullen worden opgehaald.