OZB-tarieven nagenoeg gelijk

FRANEKER - De onroerendezaakbelasting voor eigenaren woning bedraagt 0,1593 procent. Voor eigenaren niet-woning is dat 0,2107 procent. Terwijl de OZB voor gebruikers niet-woning 0,1585 procent is.

Ten opzichte van Franekeradeel is alleen de OZB voor eigenaren niet-woning licht gestegen. Dat was 0,2037 procent. De andere tarieven zijn gedaald (eigenaar woningen was 0,1613, gebruiker niet-woning was 0,1630).

Voor het Bildt is dat juist andersom en daalde de OZB voor eigenaren niet-woning (was 0,2090). Zie pagina 3