Lezing over Caspar di Robles in het Hannemahuis

Harlingen - Friese boeren die weigeren hun dijken te repareren totdat de Spaanse stadhouder Caspar de Robles een voorbeeld stelt door een paar boeren op te hangen? Is dat niet wat onwaarschijnlijk?

Een boer zal zijn bestaan toch niet op het spel zetten om een meningsverschil over de bijdrage aan het dijkonderhoud? De buitendijkers (waaronder Harlingen) werden drie keer zo hoog aangeslagen als de binnendijkers (waaronder Franeker). Dat vonden de buitendijkers onrechtvaardig en daarover procedeerden ze. Maar ondertussen werden de dijken wel degelijk hersteld. Daarbij speelde Caspar een bijzondere rol, maar een heel andere dan in de gebruikelijke verhalen.

Mythes

De monumentale Stenen Man blijkt de bron van allerlei mythes. Wat gebeurde er werkelijk aan de dijken bij Harlingen tussen 1570 en 1577? Voor Casparbewonderaars zal dat verhaal misschien voelen als een ‘ongemakkelijke waarheid’, maar de dijkgraaf en zijn noeste werkers krijgen ‘eindelijk gerechtigheid’. Het wordt u allemaal in een levendige voordracht uit de doeken gedaan door ‘Fries om utens’ Kees Draaisma uit Heiloo. Plaats: Gehoorzaal in het Hannemahuis, zijingang Sint Christoffelsteeg. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: € 5,- per persoon, inclusief koffie/thee. ’s Avonds: zaal open 19.45 uur. Plaats reserveren: T 0517-413658 of E museum@harlingen.nl Wijzigingen voorbehouden, raadpleeg www.hannemahuis.nl