Bestuur trekt stekker uit Seksje Edukaasje Frjentsjerteradiel

FRANEKER - Na vijfendertig jaar houdt de Seksje Edukaasje Frjentsjerteradiel op te bestaan.

Vanaf 1 mei komt er definitief een einde aan de organisatie die zich inzette voor het stimuleren en bevorderen van de Friese taal en cultuur in de gemeente Franekeradeel.

Het bestuur zegt de Seksje Edukaasje Frjentsjerteradiel op te heffen vanwege de dalende belangstelling voor het werk van de organisatie. ,,It ûntstean fan de nije gemeente Waadhoeke is in organysk momint om op te hâlden.”

Sinds de oprichting in 1982 hield de Seksje Edukaasje Frjentsjerteradiel onder andere eenakterfestivals voor amateurtoneelverenigingen, toneelvoorstellingen op scholen en de ‘foardrachtkriich’ voor schoolkinderen. Ook werd professioneel toneel verzorgd.