Gezellige afsluiting seizoen De Klos

OOSTERBIERUM - De kaart- en biljartvereniging De Klos uit Oosterbierum heeft dinsdag 27 maart het seizoen afgesloten met een ledenvergadering in dorpshuis It Mienskar.

Hieronder een door De Klos zelf ingestuurd verslag van de slotavond. Onze voorzitter Jappie Visser kon 28 leden welkom heten. Er passeerden verschillende zaken de revue, zoals evalueren van het seizoen, bestuursverkiezingen, het financieel verslag, het bedanken van de wedstrijdleiders Daan de Vries, Harrie Mons en de oefenmeester Richard Zeinstra. En ook niet onbelangrijk de sponsoren die ook dit jaar het weer mogelijk hebben gemaakt dat we weer om mooie prijzen konden kaarten en biljarten. De sponsoren die het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd waren: HoutsmaTimmerwerken,Stichting dorpshuis “itMienskar”, Steenstra’s Tuinhout,Lamb Weston, Zwart Machines en Frans Bleeker auto’s en motoren. En als klap op de vuurpijl werd de finale van de clubkampioenschappen biljarten gespeeld. Ype Bonnema gaat de strijd met Petrus Houtsma. De wedstrijd werd gewonnen door Ype Bonnema. Hij mag zich een jaar lang clubkampioen noemen van onze club. Hierna werden de vele prijzen uitgereikt met de bijbehorende wisselbekers. De prijzen waren allemaal vleesprijzen (wol in healebaarch aldus de voorzitter) welke ook deze keer waren geleverd door topslagerij Hiemstra uit Sexbierum. Tot slot wenst de voorzitter ons een hele mooie zomer en tot ziens op 4 september, dan starten we ook dit jaar met de kippartij! Mochten er mensen zijn die een verbintenis hebben met Oosterbierum en de biljartsport een warm hart toedragen, schroom niet en meld je aan of kom eens langs. De avonden zijn gezellig en is een ontmoetingsplek. swnhoutsma@ziggo.nl Op de foto de prijswinnaars van het afgelopen seizoen, v.l.n.r.: Richard Zeinstra, Hendrik Steenstra, Klaas Hibma, Wopke de Groot, Freerk Zwart, Petrus Houtsma, Izaäk Sijswerda, Harrie Mons en Irolt Dijkstra. Op de foto ontbreekt Ype Bonnema (clubkampioen).