Informateur Kuiken adviseert coalitie tussen PvdA, CDA en VVD in gemeente Harlingen

Voorstraat 35 Harlingen - Informateur Hein Kuiken (PvdA) heeft een coalitie van de PvdA, het CDA en de VVD geadviseerd in de gemeente Harlingen. Dat bleek vandaag bij de presentatie van zijn eerste bevindingen aan de gemeenteraad van Harlingen.

De PvdA, het CDA en de VVD kunnen samen komen tot een meerderheid van tien zetels, de grootst mogelijk te behalen meerderheid waarin drie partijen deelnemen. Deelname van de PvdA aan de formatie lijkt onomstreden. Het is niet alleen de grootste partij, maar ook de grootste winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA heeft weliswaar een aantal stemmen verloren, maar heeft haar drie zetels weten te behouden. Door het grotere verlies van Harlinger Belang mag het CDA zich de komende periode de tweede partij van Harlingen noemen. Doordat CDA en VVD elkaar onomwonden benoemen als samenwerkingspartner ligt deelname van de VVD aan de formatiegesprekken voor de hand.

Programma op hoofdlijnen

Verder adviseert de PvdA-delegatie de formerende partijen een programma op hoofdlijnen te fabriceren. Dat kan volgens de delegatie voldoende houvast geven voor het college van B&W en de ambtelijke organisatie en tegelijkertijd ruimte bieden voor inbreng door oppositiepartijen bij de uitwerking van gewenste ontwikkelingen. Daarnaast wordt geadviseerd om aan de formatietafel uit te gaan van drie wethouders in het nieuw te benoemen college. Of er bij de formatie moet worden gewerkt onder aansturing van een (externe) formateur vindt de delegatie een afweging die moet worden gemaakt door de formerende partijen.

Gemeenteraad

Ook bleek dat de Harlinger gemeenteraad komt te bestaan uit vijf eenmansfracties, twee tweemansfracties en een drie- en vijfkoppige fractie. In alle gesprekken is de bereidheid uitgesproken om de komende raadsperiode verantwoordelijkheid te dragen. Over de vorm waarin dat tot uiting zou moeten komen bestaan echter verschillende opvattingen. Vooral onder de eenmansfracties lijkt er draagvlak te bestaan voor een raadsprogramma, waarin wordt gezocht naar een zo breed mogelijk gesteund koersdocument voor de gemeente Harlingen.

Voorkeuren

De voorkeuren variëren van het daadwerkelijk proberen absolute overeenstemming te bereiken op belangrijke beleidsterreinen tot het verkrijgen van de mogelijkheid om input te leveren op een conceptcoalitieakkoord. Kuiken voerde na de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart verkennende gesprekken met de politieke partijen in Harlingen. De PvdA mocht de informateur leveren, omdat zij als grootste partij uit de bus kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen.