Tijdelijk verhuizing woonbootbewoners Bloemketerp vanwege werkzaamheden

Bloemketerp Franeker - Even je woning verplaatsen. Dat is wat de woonbootbewoners van Bloemketerp in Franeker verplicht moesten doen.

Omdat het na achttien jaar tijd is om te baggeren en de ligplaatsen weer voldoende op diepte te brengen, moeten de bewoners van Bloemketerp twee weken afmeren in de Dongjummervaart. De verhuizing van de schepen doen de bewoners met elkaar. Zij zeggen daarmee te willen laten zien dat samenwerking tot prima resultaten leidt. Afgelopen vrijdag is Westra begonnen met het uitdiepen van het water tussen de schepen, om te voorkomen dat deze tijdens de verhuizing vastlopen.

Flink verbreed

Ook moest de hoek aan de zuidelijke kant flink verbreed worden voor de draai vanuit de woonbotenhaven. Het weer werkte goed mee bij het werk. Niet alleen was er weinig wind, maar ook was de temperatuur prima. Komende week wordt het water op diepte gebracht en vinden de noodzakelijke herstelwerkzaamheden plaats aan de walbeschoeiing.

Noordkant

Volgende week is de noordkant aan de beurt en wordt er weer gezamenlijk gezorgd voor het uitvaren van de boten. Zowel aan de zuidkant, als aan de noordkant wordt na deze actie een nieuwe woonark gebouwd. (Foto’s Marcel Teensma)