Inwoners van de gemeente weten heel goed wat ze willen

FRANEKER - Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. Dit zijn geen loze woorden. De gemeenteraad heeft inwonersbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. Waarbij kernwaarden als zelfredzaam, actief en betrokken gelden als leidraad. Wij willen graag stap voor stap zichtbaar maken welke ontwikkelingen we doormaken. Het is daarom belangrijk te communiceren over waar we voor staan, wat onze nieuwe manier van werken is en hoe we - samen met u-, als inwoner van Waadhoeke kennis kunnen vergaren en delen. De kernteams zijn hier een voorbeeld van.

We beginnen met onszelf aan u voor te stellen de komende weken.

Deze week is het woord aan Esther Keizer van het CDA. Keizer vertelt:

,,Ik ben opgegroeid op het Bildt in St. Annaparochie. Na wat omzwervingen in het buitenland en de Randstad nu sinds 9 jaar woonachtig in Menaam. Hier woon ik met veel plezier samen met man Haije en onze kinderen Thijs, Tesse en Tiemen Haije. Naast de politiek werk ik bij het Friesland College als (Team)coach/docent bij Zakelijke Dienstverlening. In mijn spaarzame vrije tijd ben ik graag op pad met mijn gezin en word ik erg blij van het lezen van een goed boek.”

Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke?

,,Aansluitend op de verkiezingen ben ik betrokken geweest bij de collegevorming en het maken van het coalitieakkoord. Voor mij was dit een hele mooie start van het werken aan een visie voor onze prachtige gemeente. Samen met onze fractie wil ik mij dan ook inzetten de benoemde doelen van het coalitieakkoord, zoals bv. goed onderwijs in de dorpen behouden, een sterk cultureel aanbod, investeren in de economie van onze gemeente en deze toeristisch op de kaart zetten. Ik zou samen met onze fractie heel trots zijn als wij deze en de andere doelen van het akkoord kunnen behalen. Deze punten sluiten namelijk heel goed aan bij ons verkiezingsprogramma. Zelf heb ik onderwijs in portefeuille en vind ik het belangrijk dat wij kansen voor onze regio kunnen creëren door de mooie omgeving, de interessante bedrijven en onze prachtige cultuur, onder de aandacht te brengen en te promoten.’’

De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vind je van die ontwikkeling?

,,De inwoners van onze gemeente weten heel goed wat ze willen, wat er in hun directe omgeving speelt en hoe hiermee omgegaan moet worden. Je kunt als raad, college en ambtelijke organisatie dan ook niet om de mening van de direct betrokkenen heen. Voor mij is het betrekken en consulteren dan ook een logisch gevolg. Natuurlijk zijn er altijd mensen zeer uitgesproken en laten deze zich goed horen. Daarom is het opzoeken van de inwoners ter plekke ook zo belangrijk. Dan krijg je echt een goed beeld met alle nuttige en bruikbare input. Ik ben er van overtuigd dat als je de juiste vraag stelt, goed naar elkaar luistert en deze informatie bij het maken van beleid gebruikt, onze gemeente alleen nog maar mooier gaat worden!’’

Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken?

,,Dat is voor mij het onderwijs en het behouden van de voorzieningen in de dorpen. Onze gemeente bestaat uit een prachtige stad, maar heeft ook 40 mooi, actieve dorpen. En deze hebben allemaal hun eigen wensen en verwachtingen. Het is belangrijk de initiatieven die vanuit de dorpen komen te faciliteren en waar nodig en mogelijk te ondersteunen. De kansen moeten benut worden om de leefbaarheid te bewaren. Natuurlijk moet er altijd een afgewogen keuze gemaakt worden, maar het belang van de gemeente ligt bij haar haar inwoners. Daar wil ik mij hard voor maken en mogen mensen mij op aan spreken.’’

Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan? Privé of zakelijk.

,,Dit is een lastige vraag want ik heb veel mooie dingen gedaan en doe dat nog steeds. Natuurlijk ben ik enorm trots op ons gezin. Dit is mijn alles. Maar 1 van de hoogte punten is wel dat ik in New York en Rome heb gewoond. Dit was een hele bijzondere tijd waar ik enorm veel heb geleerd en veel mooie dingen heb gezien en mooie mensen heb mogen ontmoeten. Dat is onvergetelijk en daar heb ik nog steeds heel veel aan.’’