Jannetje Lena Sijtsma-Nouwen uit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

HARLINGEN - De 72-jarige Jannetje Lena Sijtsma-Nouwen uit Harlingen is vanavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Sluiter van de gemeente Harlingen tijdens het 85-jarig jubileumfeest van de Moederclub in de gereformeerde kerk aan de Midlumerlaan in Harlingen.

Sijtsma-Nouwen is al jarenlang in diverse functies actief voor de gereformeerde kerk in Harlingen. Dat begon in 1975 toen zij voor vier jaar zitting nam in de jeugdraad. Ook was zij tweemaal ouderling: van 1993 tot 1997 en van 1998 tot 2002. Sinds 2002 is Sijtsma-Nouwen pastoraal bezoekster.

Ook haar langdurige activiteiten voor de Moederclub zijn van grote betekenis voor vrouwen en gezinnen in Harlingen en omstreken, die het maatschappelijk en sociaal gezien niet zo breed hebben. Sijtsma-Nouwen geeft hen vertrouwen en is een steun in de rug.

Gezondheid

,,Het is”, zo staat in de motivatie bij de onderscheiding, ,,bewonderenswaardig dat mevrouw Sijtsma haar vrijwilligerswerk als leidster van de Moederclub en pastoraal bezoekster nog steeds verricht vanwege haar eigen gezondheid. Zij inspireert hiermee anderen om te blijven geloven in het goede en door te gaan op het soms moeilijke levenspad. Bovenstaande geeft blijk van haar toegewijde maatschappelijk betrokkenheid.”

Op bestuurlijk vlak droeg zij ook haar steentje bij: van 1987 tot 1995 als bestuurslid CDA afdeling Harlingen e.o., van 1977 tot 1985 als bestuurslid Stichting Gezinsverzorging Franeker e.o., van 1985 tot 1993 als bestuurslid Stichting Gezinsverzorging Noordwest-Friesland en van 1993 tot 2005 als bestuurslid Stichting Steunfonds Gezinsverzorging Franeker e.o.