Leerlingen OBS De Opslach vragen kinderboekenschrijfster Janny van der Molen hemd van het lijf bij in ontvangst nemen prijs Leesbibbers

FRANEKER - De kinderen uit groep zeven en acht van OBS De Opslach uit Franeker hebben dinsdag hun prijs in ontvangst genomen van de wedstrijd Leesbibbers van Bibliotheken Noord Fryslân. Die bestond uit een bezoek van kinderboekenschrijfster Janny van der Molen.

De wedstrijd was onderdeel van de scholenwedstrijd van de Kinderboekenweek in oktober 2017. Aan de hand van een opdrachtenboekje maakten de kinderen een poster. Daarmee kwamen ze als een van de drie winnaars in Noord-Friesland uit de bus.

De winnende scholen mochten een keuze maken uit de komst van kinderboekenschrijfsters. De Opslach koos voor Janny van der Molen. Haar werd vervolgens het hemd van het lijf gevraagd voor de kinderen.

Ook las de Van der Molen een verhaal voor en vertelde zij over haar eigen belevenissen. Zoals haar bezoek aan Auschwitz, als voorbereiding voor het boek Buiten is het oorlog.

Na afloop van het bezoek kregen alle kinderen een boekenlegger en boekje cadeau van de schrijfster.