Stichting Keatsstêd houdt rondom CH2018 internationale Keatswike Heedaar! in Franeker en komt met stadswandeling langs kaatshistorie

FRANEKER - De Stichting Keatsstêd houdt vanwege Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 van 30 juli tot en met 5 augustus een internationale Keatswike in Franeker met als titel Heedaar!

Daarnaast wordt woensdag 16 mei het eerste exemplaar van de gids Kaatsstad Franeker en de bijbehorende app aangeboden aan burgemeester Apotheker van de gemeente Waadhoeke. Dat gebeurt om 16.30 uur in het Keatsmuseum in Franeker en wordt gedaan door Wio Joustra, auteur van de gids. Even daarvoor is er een welkomstwoord en toelichting op de keatswike Heedaar! door voorzitter Bram Bonnema.

Ook heeft de Stichting Keatsstêd een stadswandeling ontwikkeld. De wandeling voert langs veertien locaties die te maken hebben met de geschiedenis van de kaatssport.

Grootse opening op It Sjûkelân

De keatswike zelf wordt maandag 30 juni vanaf 21.00 uur geopend met een kaatsshow op It Sjûkelân. Kinderen van alle kaatsverenigingen uit de gemeente Waadhoeke spelen daarbij een voorname rol.

Romke Toering en Baukje Wytsma hebben vanwege de kaatsshow speciaal teksten en liederen geschreven. Daarnaast lopen beelden van de PC-finale van 2017 als een rode draad door de voorstelling.

Bij de opening verzorgen een orkest en een koor de muziek, die geïnspireerd is op het kaatsen en is gecomponeerd door Peter van der Zwaag en Clara Rullman. Ook vertellen de solisten Theun Plantinga, Thijs Feenstra en Romke Gabe Draaier verhalen.

Loting PC

De loting voor de 165ste PC is eveneens verwerkt in de kaatsshow.

Het terrein gaat open om 20.00 uur. Er geldt entree. Die zijn in de voorverkoop te koop via www.vanplan.nl en bij het Keatsmuseum in Franeker.