Verrotte tegeltjesmuur Ockingahiem in Franeker maakt plaats voor drie posters

FRANEKER - De beeldbepalende tegeltjesmuur in Ockinghiem is verleden tijd. Na maar dan tien jaar bleek de draagstructuur verrot te zijn.

Op de plaats van de tegeltjesmuur hangen nu drie posters die betrekking hebben op het nog te vormen Denkbeeldenpad. De pas afgestudeerde kunstenaar Sjoerd Dekker, communicatie en multimediadesign, heeft de posters ontworpen.

Als het aan het bestuur van de Franeker Kunst Stichting ligt krijgt Franeker een Denkbeeldenpad als herinnering aan de vier grote denkers: René Decartes, Anne Maria van Schurman, Eise Eisinga en Balthasar Bekker. Zij woonden of werkten in de tijd van de Franeker Universiteit in de stad.

‘Gedachtegoed levend houden’

Door het plaatsen van kunstwerken in het historisch centrum van Franeker zegt het bestuur van de stichting ,,het nog steeds zeer actuele gedachtengoed van deze denkers levend houden.”

Het Denkbeeldpad moet daarnaast een verrijking worden voor inwoners en toeristen, in de vorm van een stadswandeling met een verhaal.