Familie Heinen bedankt iedereen voor steun rondom Denis

Bij deze willen wij als familie Heinen de gemeenschap Franeker en in het bijzonder de mensen die met veel inzet hebben helpen zoeken, bedanken voor hun medeleven, steun en liefde die naar Denis is uitgegaan en welke wij als familie hebben mogen ontvangen.

Het gedicht is geschreven door Denis zelf.