Tjisse en Nelie Steenstra in de kransen

Menaam - Nelie Steenstra, Margriet Bakker en Harmke Siegersma hebben verrassend de hoofdklassepartij voor dames in Menaam gewonnen. In de finale sloeg Harmke Siegersma op 5-5 en 6-2 de kaats voorbij. Het hele partuur stond sterk te kaatsen, het was een verrassende maar verdiende overwinning. Harmke Siegersma werd uitgeroepen tot koningin van de partij.

Marije van der Meer, Klasine Huistra en Anne Monfils wonnen de strijd om de derde prijs.

 

Tjisse Steenstra – vorige week winnend op de Bond – volgde het goede voorbeeld van zus Nelie.

Samen met zijn maten Johan van der Meulen en Taeke Triemstra won hij de krans zondag in Menaam. In de finale werden Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong verslagen. Derde werden Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.

Ze kwamen er een paar weken niet echt aan te pas, maar zondag waren de kransen voor Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. In de finale wonnen ze van Nynke Sybrandy, Marrit Zeinstra en Wiljo Sybrandy. Ook zondag was de derde prijs voor Marije van der Meer en Klasine Huistra. Annelien Broersma was terug van een blessure en nam haar plekje weer in ten koste van Anne Monfils.

In het kader van de Franeker Kaatsweek kaatste de 55+ categorie woensdag op het Sjûkelân. Er werden drie lijsten verkaatst in drie categorieën. De winnaars waren Piet de Groot (A-klasse) Henk Deelstra (B-klasse) en Jan Kwast (C-klasse).

De deelname was groot, er kaatsten 111 kaatsers in tien perken.

Alle winnaars van het 55+ kaatsen waren:

A-klasse

1. Piet de Groot Midlum (21-8)

2. Ludwig Seerden Franeker (21-9)

3. Ale Mosselman Goutum (21-9)

4. Jan Sipma Franeker (21-10)

4. Johan Bekema, Bolsward (21-10)

 

B-klasse

1. Henk Deelstra Franeker (21-9)

2. Auke Althof Dongjum (21-11)

 

C-klasse

1. Jan Kwast Harlingen (21-7)

2. Durk Kamstra Franeker (21-9)

3. Tjeerd de Jong Witmarsum (21-11)

4. Teake Koster Harlingen (21-12)