Groen wijkt voor parkeergelegenheid wereldrestaurant Franeker

FRANEKER - Het ziet er naar uit dat het huidige groen tegenover het voormalige Hotel De Valk straks parkeergelegenheid wordt vanwege het wereldrestaurant dat Franeker krijgt.

Daartoe zijn twee aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend. Eentje voor uitbreiding en verandering van het voormalige Hotel De Valk. En een aanvraag voor het realiseren van parkeergelegenheid tegenover het hotel-restaurant, parallel aan de Hertog van Saxenlaan.

De omgevingsvergunningen zijn volgens een woordvoerder van de gemeente Waadhoeke vereist omdat de betreffende gronden een groenbestemming hebben. „Voor elke ontwikkeling geldt dat sprake moet zijn van voldoende parkeergelegenheid.”

Normen

,,Het is aan het college om te beoordelen in hoeverre hiervan sprake is. Dat gebeurt aan de hand van parkeernormen. Ook in het onderhavige geval zal het college beoordelen in hoeverre sprake is van een toename van de parkeerbehoefte en hoe dit zich verhoudt tot de hoeveelheid parkeergelegenheid. De aanvraag richt zich op de realisatie van extra parkeergelegenheid om aan de parkeernormen te kunnen voldoen.”

Eerder al gaf het college van de voormalige gemeente Franekeradeel aan ,,het een positieve ontwikkeling voor de stad te vinden, als dit bestaande en al geruime tijd leegstaande horecapand op een prominente locatie langs de invalsweg van Franeker opnieuw een horeca-invulling krijgt.”

Gepubliceerd

Volgens de woordvoerder heeft iedereen hier kennis van kunnen nemen via www.overheid.nl. ,,Het gaat om een wettelijke publicatieverplichting. Langs die weg heeft iedereen kennis kunnen nemen van ontvangst van de aanvraag. Op het moment dat het college een besluit neemt omtrent de aanvraag, wordt dit besluit ook gepubliceerd.”

De besluitvormingsprocedure omtrent een aanvraag omgevingsvergunning voor het ‘(ver)bouwen van een bouwwerk’ kent geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. ,,Wel kunnen belanghebbenden bezwaar en (hoger) beroep aantekenen tegen een besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.”

Verdiepingen erbij

De Chinese familie Hu die Hotel De Valk kocht, heeft ondertussen grootse plannen. Na de verbouwing komen er niet alleen enkele verdiepingen bij. Ook wordt de hotelfunctie uitgebreid en komt er een loungebar in het wereldrestaurant.

De familie runt al wokpaleizen in: Ryptsjerk, Opeinde, Smilde en in Schagerbrug. Wanneer de vestiging in Franeker opent is niet bekend.

,,Wij hopen dat dit voor de zomervakantie kan zijn. Een definitieve datum hebben wij nog niet in gedachten. Het kan dus later, maar ook eerder zijn”, aldus een woordvoerder van de familie Hu.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)