Partuur Sybrandy wint op Stienzer Keatsdagen

STIENS Nynke Sybrandy, Sandra Hofstra (Wjelsyp) en Manon Scheepstra hebben vrijdagvond De Stienzer Keatsdagen op hun naam geschreven. In de finale rekenden ze af met Elly Hofman (Dronryp), Marte Altenburg en Harmke Siegersma (Berltsum). Op 4-4 2-6 nam het partuur van Nynke Sybrandy de later beslissende voorsprong door een uitbal van Elly Hofman. Op 4-5 6-6 maakte Manon Scheepstra met een fraaie bovenslag een eind aan alle illusies bij Hofman cs. Ilse Tuinenga (Berltsum), Sjanet Wijnia en Kim Dijkstra mochten de derde prijs meenemen.