De Skûle Welzijn zoekt flinke groep vrijwilligers

FRANEKER - De Vrijwilligerscentrale van De Skûle Welzijn in Franeker is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Er wordt onder andere een Taalmaatje gezocht voor een Griekse mevrouw (regio Berltsum). Verder zoekt De Skûle maatjes voor sociaal contact voor diverse ouderen in Dronrijp, Menaam, Berltsum en Baaium.

De jeugdsoos in Minnertsga kan een vrijwilliger gebruiken voor het draaien van bardiensten. Radio Eenhoorn heeft eveneens diverse vacatures, waaronder voor de functies van presentator, technicus, verslaggevers, regisseur, redacteur en chauffeur.

Het AZC in St. Annaparochie vraagt vrijwilligers bij de vrouwenkamer. Ook zoekt het AZC een vrijwilliger die samen met mannen uit het AZC klusjes kan doen bij particulieren.

Humanitas is op zoek naar vrijwilligers (kookvrijwilligers en begeleiding activiteiten) voor hun zomervakantiekampen die in de eerste twee weken van de zomervakantie plaatsvindt.

Het Sinterklaassprookje in Franeker is op zoek naar nieuwe spelers. De repetities zijn in september, oktober, en november op iedere maandag- en woensdagavond.

De visserijdagen in Harlingen zoet een penningmeester en een bestuurslid sponsorbeleid.

Dit is een bescheiden greep uit alle vrijwilligersfuncties die openstaan. Een compleet overzicht staat op www.deskule.nl.